Kapka Naděje

Kapka naděje nadělovala v Motole

Prezidentka nadačního fondu KAPKA NADĚJE, paní Vendula Svobodová, předala společně s finalisty reality show VyVolení první z darů – polohovací lůžko - pro oddělení dětské hematologie v Praze Motole. Kapka naděje rozdělí celkem 20.776.550,-Kč, které bez DPH obdržela z nejúspěsnější televizní benefice všech dob VyVolení pro Kapku naděje. Obdarovány budou FN Praha Motol, Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice Karlovy Vary, Baťova krajská nemocnice Zlín, Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka, FN Brno – II.dětská klinika, Nemocnice Uherské Hradiště a Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově. Přes 4 milióny korun rovněž získá Banka pupečníkové krve, neziskový projekt Ústavu hematologie, který Kapka naděje trvale podporuje. Kapka naděje v letošním roce oslavila 5 let úspěšné činnosti a významné jubileum zakončí slavnostním koncertem Evy Urbanové ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 16. prosince 2005.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa