Kapka Naděje

KAPKA NADĚJE DAROVALA VYSOCKÉ NEMOCNICI NEMOCNICI

VRTAČKU PRO OPERACE DROBNÝCH DĚTSKÝ KOSTÍ
KAPKA NADĚJE DAROVALA VYSOCKÉ NEMOCNICI
VRTAČKU PRO OPERACE DROBNÝCH DĚTSKÝ KOSTÍ
 
V pondělí 17. října v 11 hodin dopoledne předá prezidentka Nadačního fondu Kapka Naděje Vendula Auš Svobodová Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou vrtačku pro operace drobných dětských kostí v hodnotě téměř půl milionu korun. „S velkým potěšením jsme využili pomoci Nadačního fondu Kapka naděje, který zhodnotil velký přínos přístroje pro nemocné a poraněné děti a zakoupil nám vrtačku pro operace drobných dětských kostí Electric Pen Drive včetně příslušenství za 410.948 korun,“ říká ředitelka ústavu Marcela Škodová. Sestavu, která má funkci vrtačky, pilky a frézky, získala nemocnice od stejného dodavatele jako v minulosti, tedy od pražské firmy Synthes, s.r.o. Vrtačku vysocké nemocnici předá v pondělí osobně prezidentka nadace Kapka Naděje Vendula Auš Svobodová společně s ředitelkou nadace Elen Švarcovou. 
POŠKOZENÍ DĚTSKÉ RUKY 
Velkou část operativy ve vysocké nemocnici tvoří ošetřování poškozené dětské ruky. Děti mají jemné a drobné kosti, proto je třeba při operacích používat naprosto jiné instrumentarium než pro dospělé pacienty. Na vrozené vady ruky se speciazuje zdejší primářka Alena Schmoranzová, „Před lety jsme zakoupili vícefunkční přístroj od firmy Synthes. Jedná se o pohonnou jednotku a přídatné nástroje, kdy můžeme vytvořit drobné pilky, vrtačku s možností automatického posunu nebo jemnou frézku. Díky tomuto nástroji lze zásah do dětského skeletu výrazně zpřesnit. Kvalitní nástroje zároveň šetří živou kostní tkáň, proto se rány lépe hojí. Musíme si také uvědomit drobnost dětských tkání, dvouleté dítě například vždy operujeme pod zvětšením s pomocí mikroskopu,“ říká primářka MUDr. Alena Schmoranzová, která se specializuje na vrozené vady ruky. Tým primářky Schmoranzové odoperoval například sedmiletou Bětušku, která trpí makrodaktylií, neboli tzv. obřími prsty. Holčičku ještě čekají další operace, při nichž jí jsou zkracovány kosti prstů. Pětiletá Terezka má zase těžkou vrozenou vadu u obou rukou, kdy ji lékaři ve Vysokém upravují kosti na palcích. MalýFrantišek (2 roky ) přišel do vysocké nemocnice s tzv. lžícovitýma rukama a operatéři mu musí provést korekční osteomii záprstní kosti palce a jeho otočení, aby chlapec mohl provádět základní funkci ruky, tedy úchop. David (8 let) trpí komplikovanou vrozenou srostlicí pravé ruky a operace mu zásadně prodlouží prsty. 
 KDO JE PŘÍJEMCEM DARU KAPKY NADĚJE 
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou je specializovaná nemocnice, kde většinu nemocných tvoří pacienti s poraněnou nebo jinak poškozenou rukou. Vzhledem k tomu, že ruka je jedním z nejdůležitějších orgánů člověka, je obnova její funkce významná. Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou byl uveden do provozu v roce 1975. V současné době má 52 lůžek a ambulantní oddělení. Ročně je ambulantně vyšetřeno a ošetřeno na 20.000 pacientů, hospitalizováno a odoperováno cca 3.500 pacientů. Chirurgie ruky je náročná mezioborová specializace, zasahující do chirurgie, plastické chirurgie, ortopedie, neurologie, neurochirurgie, cévní chirurgie, revmatologie, rehabilitace, protetiky a dalších odborností. Chirurgové ruky jsou sdruženi v samostatné společnosti s názvem Česká společnost chirurgie ruky, která je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Česká společnost chirurgie ruky je členem Evropské asociace společností chirurgie ruky a členem Světové asociace národních společností chirurgie ruky. Předsedkyní společnosti je právě vysocká primářka MUDr Alena Schmoranzová, další člen zdejšího lékařského týmu, MUDr. Radek Kebrle, je ve výboru společnosti a je národním reprezentantem pro Českou republiku. 
Náplň práce vysockého Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie:
léčení všech onemocnění ruky,
diagnostika a léčba vrozených vad ruky,
ošetření všech úrazů ruky včetně replantace,
léčení poúrazových vad ruky,
léčení revmatického a degenerativního postižení ruky,
léčení nemocí ruky z přetížení,
léčení vrozených, poúrazových a onkologických defektů tkání ruky,
Doplňkový program:
diagnostiku a léčbu ostatních vrozených vad (mimo rozštěpových a urogenitálních),
ošetření úrazů vzhledem k lokalitě a dostupnosti,
rekonstrukční chirurgie vrozených, poúrazových a onkologických defektů tkání na jiných částech těla,
hrazené kosmetické výkony.
Specializace jednotlivých lékařů:
poradna pro vrozené vývojové vady - primářka MUDr. Schmoranzová,
poradna pro spastickou ruku (pacienti po dětské mozkové obrně) - MUDr. Fialová,
poradna pro onemocnění lokte - MUDr. Hellmuth,
poradna pro problematiku zápěstí - MUDr. Kebrle,
poradna pro děti s revmatickým onemocněním rukou - MUDr. Kebrle,
poradna pro tkáňové defekty - MUDr. Paroulek.    
Nadační fond Kapka naděje
byl založen s cílem trvale a kontinuálně podporovat transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice FN Motol. Fond Kapka naděje se časem profiloval jako transparentní a důvěryhodná charitativní organizace. Začaly přicházet požadavky z regionálních nemocnic a od roku 2002 Kapka naděje začala podporovat dětská oddělení nemocnic po celé České republice.     
 
Děkujeme všem, kteří s námi pomáhají nemocným dětem zkvalitnit jejich léčbu.
 
NF Kapka naděje
 
 
 
 
 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa