Kapka Naděje

Kapka naděje darovala FN Plzeň bronchoskop

Nadační fond Kapka naděje slavnostně předal FN Plzeň videobronchoskop BF3C-160. Flexibilní videobronchoskop je určen především dětským pacientům a používá se nejen k diagnostickým, ale také k léčebným výkonům. Přístroj pro dětskou kliniku plzeňské fakultní nemocnici zakoupil Nadační fond Kapka naděje. Dětský bronchoskop od společnosti Olympus o průměru 3.8 mm s pracovním kanálem 1.2 mm je možné používat u dětí již v kojeneckém věku (v závislosti na průměru dýchacích cest), ale také u již intubovaných pacientů s ET kanylou od 4.5 mm. Výhodou videobronchoskopu oproti běžnému bronchoskopu spočívá v daleko lepším a podrobnějším zobrazení, protože kamera je umístěná přímo na konci bronchoskopu. Široké využití přispěje k zlepšení diagnostických i léčebných metod v dětské bronchiologii a dětská klinika ho používá k vyšetření plic u dětí, které opakovaně trpí těžkými infekty dolních cest dýchacích, nebo těch, kterým nemoci plic komplikují jiné, závažnější onemocnění. Velkou výhodou je, že FN Plzeň  má k tomuto přístroji další přídavné zařízení, díky kterému je možné zajistit nejlepší možnou diagnostiku dýchacího ústrojí. Dětská klinika FN Plzeň má vlastní, specializovanou poradnu pro děti s dýchacími obtížemi. Slavnostní předání přístroje proběhlo za účasti prezidentky NF Kapka naděje Venduly Auš Svobodové, ředitelky Nadačního fondu Kapka naděje Elen Švarcové a zástupců vedení Dětské kliniky FN Plzeň přednosty doc. MUDr. Jiřího Kobra, Ph.D., primářky MUDr. Zdeňky Černé a vrchní sestry Bc. Romany Sedláčkové.   
 
 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa