Kapka Naděje

Kapka naděje a společnost Shell Czech Republic a.s.

s patronkou Hanou Zagorovou obdarují Banku pupečníkové krve ČR
NF Kapka naděje slavnostně předál 26. října 2010 v 11.00 hod Bance pupečníkové krve ČR ve FN Motol programovatelný zamrazovač Ice Cube 14M-B. Tento tolik potřebný přístroj pro zamrazování pupečníkové krve v hodnotě téměř 600 000 korun zakoupila Kapka naděje díky štědrému daru společnosti Shell Czech Republic a.s., která projekt BPK ČR dlouhodobě podporuje. Pupečníková krev je bohatá na kmenové buňky krvetvorby, které mohou být použity k transplantaci krvetvorné tkáně místo kostní dřeně a její obrovskou výhodou je zcela bezbolestný odběr, tzv. imunitní nezralost, která slibuje méně potransplantačních komplikací a proto ji lze použít i u pacientů, pro které není možné najít stoprocentně vhodného dárce kostní dřeně. Programovatelný zamrazovač Ice Cube 14M-B umožňuje počítačově řízené zamražení štěpů pupečníkové krve a jedná se o klíčový přístroj nezbytný k jejímu zpracování. Po zpracování štěpu v laboratoři dojde k jeho zamrazení právě v tomto přístroji a následně je štěp uložen do kontejneru s tekutým dusíkem při teplotě – 196 °C. Zamrazovač Ice Cube 14M-B nahradil dosud používaný přístroj, který již nesplňoval všechny potřebné parametry. "Díky podstatně lepšímu softwaru zamrazovače IceCube 14M-B máme možnost daleko lépe kontrolovat celý proces zamrazení štěpu pupečníkové krve," uvádí MUDr. Petr Kobylka.Nadační fond Kapka naděje spolupracovat na projektu Banka pupečníkové krve v roce 2004 a podporuje jej nejen finančně – každoročně jde částka do milionů korun, ale zároveň se také věnuje osvětové činnosti - seznamuje širokou veřejnost s tímto fenoménem a snaží se vzbudit zájem podpořit projekt finančně nebo samotným dárcovstvím. „Banku pupečníkové krve podporujeme již celou řadu let, a rád bych tímto poděkoval všem zákazníkům našeho věrnostního programu SMART za jejich neskonalou štědrost. Jen na nich totiž záleží, jak vysokými prostředky tento výjimečný projekt každoročně podpoříme,“ komentoval předání přístroje Petr Šindler ze společnosti Shell Czech Republic a.s. Provozovatel rozsáhlé sítě čerpacích stanic patří mezi dlouhodobé partnery Banky pupečníkové krve, a v roce 2009 poukázal díky na účet NF Kapka naděje téměř 2,5 milionu korun. Slavnostní předání přístroje proběhlo za účasti prezidentky NF Kapka naděje Venduly Auš Svobodové, zpěvačky Hany Zagorové jako patronky, vedoucího lékaře projektu MUDr. Petra Kobylky CSc a Petra Šindlera ze společnosti Shell Czech Republic a.s.
    
Nadační fond Kapka naděje vznikl za účelem shromažďování finančních prostředků určených k zajištění léčebných, školních, kulturních a psychosociologických potřeb dětí, které jsou léčeny na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol. Od roku 2002 byly aktivity nadačního fondu rozšířeny i o konkrétní pomoc dětským oddělením mimopražských nemocnic.
 
Banka pupečníkové krve vznikla jako dárcovský neziskový projekt Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze a její hlavní činností je zajišťování odběru, vyšetřování a uchovávání štěpů pupečníkové krve pro použití při léčbě maligních (zhoubných) onemocnění krve (například leukémie) a některých dalších nemocí, (např. vrozené poruchy imunity a metabolismu), pomocí transplantace.
 
Společnost Shell Czech Republic a.s.  provozuje v České republice rozsáhlou síť čerpacích stanic, zajišťuje velkoobchod s pohonnými látkami a systém palivových karet euroShell, plní letadla leteckým palivem na nejvýznamnějších českých letištích a nabízí automobilové a průmyslové oleje a maziva. V rámci věrnostního programu SMART mají zákazníci čerpacích stanic možnost darovat své nasbírané SMART body Nadačnímu fondu Kapka naděje, který podporuje projekt Banky pupečníkové krve. Za každý darovaný SMART bod zákazníkem zašle Shell jednu korunu na nadační účet.
Pro více informací prosím navštivte www.shell.cz  
 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa