Kapka Naděje

Kapka Cup 2008

26.7.-27.7.2008 proběhl v Dobříši, pod organizační taktovkou Občanského sdružení Sršeň pomáhá, charitativní turnaj v malé kopané, jehož součástí byl také charitativní „Koncert pro Kapku naděje“.

Výtěžek z akce ve výši 42 450,- Kč byl poukázán NF Kapka naděje. Za nadační fond převzala šek ředitelka, paní Elen Švarcová.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa