Kapka Naděje

Jak žádat o podporu?

Nadační fond Kapka naděje (dále jen „Nadační fond“) nemá žádný standardizovaný formulář. O nadační příspěvek je možné zažádat formou volného dopisu, adresovaného správní radě NF Kapka naděje (Revoluční 1200/16, 110 00 Praha 1) nebo elektronicky na info@kapkanadeje.cz.

Kdo může žádat o podporu?

Veškerá zdravotnická zařízení s registrací v České republice, zaměřená na léčbu dětí a mladistvých na území České republiky (příspěvkové organizace, akciové společnosti, jejichž vlastníkem je prokazatelně samosprávný celek apod.).

Individuální žádosti od fyzických osob přijímáme pouze okrajově.

Obsah žádosti musí být v souladu s posláním a účelem nadačního fondu (viz cíle naší pomoci).

Jak funguje naše pomoc?

Nadační fond neposkytuje přímo finanční prostředky a požadované předměty žádosti (přístroje, nástroje, zdravotnický materiál, služby apod.) objednává a hradí přímo s dodáním žadateli.

Následně je žadateli předmět/služba poskytnuta jako nefinanční dar NF Kapka naděje.

Co musí žádost o podporu obsahovat?

Žádost o podporu musí obsahovat specifikaci účelu příspěvku (proč je zakoupení účelu žádosti nutné, kde účel žádosti využit a komu bude účel žádosti sloužit) a výši požadovaného příspěvku (v případě předmětu/služby přikládejte k žádosti i nabídku od výrobce/distributora/poskytovatele nebo alespoň odhad ceny předmětu daru).

Pokud bude účel žádosti spolufinancován z jiných zdrojů, je nutné toto spolufinancování v žádosti popsat.

Rozhodovací proces a důležité informace k žádostem:

Žádost je nutné doručit elektronicky na info@kapkanadeje.cz nebo poštou na adresu Nadačního fondu (Nadační fond Kapka naděje, Revoluční 1200/16, 110 00 Praha 1).

Doručená žádost bude prostudována a předložena k posouzení Správní radě Nadačního fondu (dále jen Správní rada“).

Správní rada se k žádosti vyjádří a zaujme stanovisko. Rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení Správní rady Nadačního fondu.

Vyrozumění žadatele o schválení či neschválení žádosti o podporu na základě rozhodnutí Správní rady provede projektový tým Nadačního fondu. Důvody rozhodnutí o případném neschválení žádosti o podporu Správní rada Nadačního fondu Kapka naděje nesděluje.

Žádosti o podporu se přijímají celoročně bez pevného harmonogramu.

Každá žádost je posuzována individuálně a na poskytnutí příspěvku Nadačního fondu není právní nárok.

Nadační fond neschválí žádost, jejímž účelem je zpětné proplacení, uhrazení dluhů či jiných závazků žadatele.

V případě potřeby má Nadační fond právo si vyžádat doplňující podklady či dokumenty k posuzované žádosti. Kopie dokumentů doložte buď poštou, nebo nascanované e-mailem.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte kdykoliv obrátit na info@kapkanadeje.cz .