Kapka Naděje

Hotel City v Písku pro Kapku naděje

Po dlouhých přípravách se dne 2.6. uskutečnila na náměstí v Písku v rámci oslav dne dětí autogramiáda slavných osobností. Celá akce byla připravena hotelem City. Iveta Bartošová, Michal David, Robert Reichel, Horst Siegl, Jiří Lála, Lucie Koňaříková - ti všichni pomohli dobré věci, podepisovali dětem fotky a alba, rozdávali dárky. Vrcholem velmi milého dopoledne bylo předání šeku v hodnotě 110 000 korun paní Vendule Svobodové. Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali za obrovské úsilí panu Luboši Lálovi, který celou akci inicioval a zajistil. Stejně tak děkujeme všem sponzorům, kteří akci podpořili a přispěli tak nejen na charitativní účely, ale záreveň na akci, na kterou budou písecké děti dlouho vzpomínat.  

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa