Kapka Naděje

Haima zve na předvánoční setkání

Haima - Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby, působící při hematologickém odd. II. dětské kliniky FM Motol, zve zájemce na předvánoční setkání, které se uskuteční v pondělí 18. listopadu 2002 v prostorách Betlémské kaple. V rámci programu vystoupí Škampovo kvarteto, které zahraje skladby Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.Začátek koncertu je v 19.30 hod.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa