Kapka Naděje

Fríští koně pro kapku naděje

Fríští koně se v sobotu 10. 8. představili veřejnosti na zámku Ctěnice v rámci charitativní akce Koně pro Nadační fond Kapka naděje. Zemí původu těchto šlechetných koní je Nizozemí, záštitu nad celou akcí tedy převzalo velvyslanectví Nizozemského království.
Program slavnostně zahájil velvyslanec Nizozemského království Ed Hoeks. Pro diváky byly připraveny disciplíny jako předvedení v dámském sedle, tradiční i netradiční druhy zápřeže nebo klasická drezurní ukázka. Součástí akce byla i výstava a pro děti byl připraven doprovodný program jako ostrov čtení, hry a hlavolamy.
Děkujeme organizátorce celé akce paní Pavlíně Vacátkové a všem účastníkům za skvělou akci.
Naše díky také patří návštěvníkům akce. 
Získané finanční prostředky 34 911,- budou použity pro Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol.

Děkujeme, že s námi pomáháte.

NF Kapka naděje

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa