Kapka Naděje

Fríští koně pro kapku naděje

Vážení a milí přátelé,
 
dovolte mi Vás co nejsrdečněji pozvat na krásnou akci pořádanou partnerem paní Pavlínou Vacátkovou. 
Výtěžek z akce bude použit na podporu NF Kapka naděje konkrétně na Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol.

Kdy:           10. 8. 2013 od 11. Hodin
Kde:           Zámecký areál Ctěnice
Vstupné:   80,- Kč děti  do 12 let zdarma.

Více informací na:  http://www.koneprokapku.cz/ 

Záštitu nad akcí převzalo:  VELVYSLANECTVÍ NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ 

Těšíme se na setkání 
DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE.

 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa