Kapka Naděje

Festivalový koncert pro Kapku naděje

Ve středu 15. října 2003 se v rámci Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově nad Ohří uskuteční koncert, jehož výtěžek bude věnován Nadačnímu fondu Kapka naděje.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa