Kapka Naděje

Dojemné setkání v Minneapolis

Nadační fond Kapka naděje podpořil setkání pacientů a dárců při výročním zasedání NMDP v Minneapolisu. Kapka naděje finančně pokryla náklady na letenky a kapesné pro dva ze čtyř českých účastníků - Šárku Balcarovou, která se v USA setkala se svou dárkyní a pro Zuzanu Vránovou, která ji doprovázela. Setkání proběhlo ve velmi milé a dojemné atmosféře také díky Českému registru dárců kostní dřeně, který se na akci podílel.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa