Kapka Naděje

Děkovný dopis - nemocnice Hradec Králové

Výžená paní ředitelko, 

v Hradci Králové 31. prosince 2012


dovolte mi, prosím, abych  poděkovala Vám  a paní Vendule Svobodové, prezidentce nadace Kapky naděje, za Váš vánoční dar pro nemocné děti z hematologického oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Darovaný přístroj - čistička vzduchu je v péči o naše pacienty s těžkým útlumem krvetvorby a poruchou obranyschopnosti velmi cenným pomocníkem. Vzhledem k tomu, že jsme před vánočními svátky zahájili terapii u dvou dětí s nově diagnostikovanou akutní leukemií, je čistička od prvního dne v provozu. Její chod je velmi tichý a výměna filtrů jednou ročně je ekonomicky příznivá..........
Se srdečným pozdravem

doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.
vedoucí lékařka hematologického oddělení - větších dětí I. patro, 1823
Dětská klinika LF a FN
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa