Kapka Naděje

Dar pro Oční kliniku FN Motol

Ve čtvrtek 2. října 2008 byl na Oční klinice dětí a dospělých FN v Motole oficiálně předán dar, který bude pomáhat především dětským pacientům při jejich náročné léčbě. Zástupci Nadačního fondu Kapka naděje zde předali zástupcům kliniky oční aplikátor typu CCB zářič radioaktivního ruthenia 160. Aktivní zářič Ru160 neocenitelně pomáhá především při léčbě zhoubného nitroočního nádoru – retinoblastomu. Přítomni byli také zástupci společnosti SYNOT LOTTO, a.s., která je dlouholetým partnerem NF Kapka naděje, a z jejich iniciativy byl také tento přístroj pořízen. Oční aplikátor předala zástupcům Oční kliniky dětí a dospělých FN Motol ředitelka NF Kapka naděje, paní Elen Švarcová spolu s herečkou a moderátorkou Klárou Doležalovou. Ta se stala také kmotrou nového očního aplikátoru.  
Oční aplikátor představuje jednu z mála možností, jak lze u dětských pacientů léčit zhoubný nitrooční nádor – retinoblastom. Toto onemocnění se až do konce minulého století léčilo enukleací – chirurgickým odstraněním nádorem postiženého oka. Život nemocného dítěte se tím podařilo zachránit, ale za cenu trvalého funkčního a kosmetického postižení. V 90. letech 20. století se objevily léčebné postupy, které umožňují nádorem postižené oko zachovat, často i se zachováním zrakových schopností. Toto je možné docílit aplikací vhodných cytostatik, lokální léčbou např. laserem nebo tzv. brachyterapií, což znamená několikatýdenní aplikací uzavřeného zářiče na oko. Tento zářič obsahuje radioizotop, který vyzařuje paprsky s velmi malým dosahem a umožní tak přesně cílené zničení drobných nitroočních nádorů.
Právě tento zářič Ru160 v posledních dvou letech používali na Oční klinice dětí a dospělých FN Motol. Jeho přirozená životnost však již bohužel skončila. Proto se zástupci NF a společnosti SYNOT LOTTO rozhodli klinice pomoci zakoupením očního aplikátoru typu CCB zářiče radioaktivního ruthenia 160 v celkové částce 163 500,- Kč. „Oči jsou pro člověka nejdůležitější smyslový orgán, proto ztráta zraku nebo jeho postižení jsou zvláště pro děti nepředstavitelné. Když jsme zjistili, že můžeme pomoci v této oblasti, udělali jsme to s Kapkou naděje pro motolskou nemocnici s radostí,“ říká Kateřina Luisa Daňhelová, generální ředitelka holdingu SYNOT. Tento zářič využije klinika v dohledné době hned pro několik dalších pacientů. Oční aplikátor předala zástupcům Oční kliniky dětí a dospělých FN Motol ředitelka NF Kapka naděje, paní Elen Švarcová spolu s herečkou a moderátorkou Klárou Doležalovou. Ta se stala také kmotrou nového očního aplikátoru. Jsme velice potěšeni, že společně s našim dlouholetým partnerem SYNOT LOTTO můžeme opět pomoci dětským pacientům, tentokráte ve FN Motol.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa