Kapka Naděje

Dar Heleny Vondráčkové Kapce naděje

Helena Vondráčková, která v letošním roce nemohla z pracovních důvodů vystoupit na benefičním koncertě "Hvězdy popu pro Kapku naděje", předala nadaci svůj osobní příspěvek ve formě finančního daru. Věnovala nám částku 100 000,- Kč - za toto velkorysé gesto upřímně děkujeme.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa