Kapka Naděje

Další den s COTY ve FN Motol

Již podruhé partner Kapky naděje, vizážisté a kadeřnice ze společnosti COTY přišli zkrášlit maminky nemocných dětí na Kliniku hemato-onkologie a Pediatrickou kliniku ve FN Motol. Maminky odcházely ke svým dětem jako vyměněné a alespoň na chvíli přišly na jiné myšlenky. Děkujeme společnosti COTY za jejich vstřícnost.
NF Kapka naděje

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa