Kapka Naděje

Čtení pomáhá

Malí čtenáři pomáhají dětskému hematoonkologickému oddělení v Hradci KrálovéDěti zapojené do charitativního projektu Čtení pomáhá se nyní snaží pomoci svým vrstevníkům z hematoonkologického oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové. Cílem je získat částku 110 tisíc korun. Ta bude sloužit k zakoupení přístrojového vybavení, které umožní zkvalitnění náročné léčby. Garantem pomoci je Nadační fond Kapka naděje.Čtení pomáhá je projekt určený pro žáky a studenty základních a středních škol. Každé ze zaregistrovaných dětí, které přečte vybranou knihu a její znalost prokáže krátkým kontrolním testem, získá kredit padesát korun. Peníze si však nenechává pro sebe, ale věnuje je na některou z předem určených charit. Své padesátikoruny mohou teď čtenáři posílat také na pomoc dětem z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Té bude prostřednictvím Nadačního fondu Kapka naděje zakoupen monitor EKG DATEX a další zdravotnické zařízení v celkové hodnotě 150 tisíc korun. Čtenáři přispějí částkou 110 tisíc korun a Kapka naděje 40 tisíc korun.„Již od roku 2002 se snažíme pomáhat různým regionálním nemocnicím po celé České republice. Tentokrát bychom rádi pomohli dětem z hematoonkologického oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové. Pro péči o takto těžce nemocné děti je velmi důležité velmi kvalitní přístrojové vybavení. Monitor EKG DATEX poskytuje široké možnosti využití jako lůžkový i transportní monitor pro komplexní monitoraci EKG, to znamená, že lékaři mohou sledovat, jestli srdíčko malého pacienta pracuje správně a včas mu pomoci,“ vysvětluje Elen Švarcová ředitelka NF Kapka naděje.Nadační fond Kapka naděje byl založen v roce 2000 s cílem trvale a kontinuálně podporovat Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol, stejně jako i další dětská oddělení nemocnic v rámci České republiky. S projektem Čtení pomáhá spolupracuje od roku 2011 a díky malým čtenářům se podařilo pomoci již mnoha dětem s poruchou krvetvorby, onkologickým onemocněním a dětem, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Do Čtení pomáhá je nyní zapojeno přes 160 tisíc dětí z celé České republiky a v rámci Školy bez hranic i ze zahraničí. Autorem a donátorem projektu je Martin Roman.***Projekt Čtení pomáhá, podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí až 10 miliónů korun. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují právě dětští čtenáři. Každý z čtenářů, který se zaregistruje na webových stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní otázky k dané knize, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních charitativních akcí. Charity navrhují oslovené dobročinné organizace a partneři projektu. Knihy zařazené do projektu byly vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. V odborné porotě, která knihy navrhovala, byly osobnosti, jako je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček a Martin Roman. Další knihy na seznam postupně přibývají. Iniciátorem a donátorem projektu je Martin Roman. Webové stránky projektu: www.ctenipomaha.czFacebook: http://www.facebook.com/ctenipomaha

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa