Kapka Naděje

Citibank podpořila Kapku naděje

Zástupci banky předali šek na 134 000,- korun pro Motolskou nemocnici Citibank podpořila Kapku nadějeZástupci banky předali šek na 134 000 ,- pro Motolskou nemocnici  Citibank Europe plc využila jednu ze svých kampaní k finanční podpoře charitativní organizace. Z prostředků podzimní CitiBusiness kampaně věnovala nadačnímu fondu Kapka naděje částku sto třicet čtyři tisíce korun. Částku předal zástupcům nadačního fondu a Fakultní nemocnice Motol ředitel retailového bankovnictví Citibank v ČR Henricius Lambertus Pijls. Kapka naděje de facto obdržela 250 korun za každou schůzku bankéře s klientem. Šlo o jednání, která proběhla na podzim 2007 v rámci marketingové kampaně pro malé a střední podniky, zaměřené na cizoměnové finanční transakce a zajištění proti kurzovému riziku. „Rozhodli jsme se, že místo dárků, které naši bankéři na akviziční schůzky obvykle nosí, věnujeme obnos určený na jejich nákup těm, kteří naší pomoc potřebují nejvíce. Na schůzce s bankéřem pak obdrželi zástupci firmy potvrzení o darování příspěvku na konto nadace Kapka naděje. Celou sumu převzali reprezentanti nadace v prostorách nově otevřeného CitiGold centra v Praze Na Příkopech. Chtěl bych zároveň poděkovat všem klientům, kteří se schůzek s bankéři zúčastnili a tím přispěli k úspěchu celé akce,“ řekl ředitel segmentu CitiBusiness Ladislav Kročák. Potenciální klienti se rovněž mohli zúčastnit tipovací soutěže, kdo nejlépe odhadne počet realizovaných cizoměnových plateb v rámci segmentu CitiBusiness v prosinci 2007. Tři výherci převzali jako odměnu LCD televizory. Získanou částku předá nadace klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol. „Peníze spolu s dalšími dary použijeme na nákup přístrojového vybavení,“ uvedl přednosta kliniky profesor MUDr. Jan Starý, DrSc, který se předávání příspěvku rovněž zúčastnil. Kapka naděje je nadačním fondem pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně. 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa