Kapka Naděje

Chodov Cup mezinárodní závod v moderní gymnastice


 převzato z  www.tjjmchodov.cz


Moderní gymnastika je velice náročný sport na čas i tělesnou zátěž. Velký tréninkový nápor, stres před zkouškou ve škole, nervozita před závodem a téměř žádný volný čas. Přes všechna tato úskalí jsou naše děti šťastné.  Dělají to, co je baví a dělají to bez jakýchkoliv omezení. Jsou však mezi námi  děti, které by také velice rády sportovaly, bohužel zdravotní indispozice jim to nedovoluje. Lámeme si jako rodiče hlavu, jak svým dětem pomoci v jejich každodenních radostech i starostech, ve snaze zajistit jim šťastné a bezstarostné dětství. V životním koloběhu si mnohdy ani neuvědomujeme, že je mezi námi mnoho dětí a jejich rodičů, jejichž štěstí má jiný výklad a jiné priority. A právě pomoc nemocným dětem je hnacím motorem Nadačního fondu Kapka naděje.
Chodov Cup mezinárodní závod v moderní gymnastice bude letos poprvé probíhat ve spolupráci s Nadačním fondem Kapka naděje.
Během závodu Chodov Cup bude možno zaslat DMS, jejímž prostřednictvím může každý přítomný člověk pomoci dětem s poruchou krvetvorby.  Na místě bude přítomna ředitelka fondu – paní Elen Švarcová. 
Pomoci můžete samozřejmě kdykoliv i mimo závod Chodov Cup. 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa