Kapka Naděje

České doteky hudby na Kllinice dětské hemato-onkologie

Předvánoční atmosféru na izolaci transplantační jednotky dětské kliniky hemato-onkologie přišli zpříjemnit hudebnici
České doteky hudby, zahráli a zazpívali vánoční koledy, celou tuto akci podpořily České dráhy.
Fotografie naleznete ve fotogalerii

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa