Kapka Naděje

Cena Kapky naděje 2007

Nadační fond Kapka naděje podruhé udělí výroční Cenu Kapky naděje, která je oceněním lidských a profesionálních kvalit. Slavnostní ceremoniál se uskuteční tradičně ve Francouzké restauraci Obecního domu v Praze 15. listopadu 2007 a vystoupí zde houslový virtuoz Jaroslav Svěcený a operní pěvec Daniel Hůlka. Laureátem Ceny Kapky naděje se stává osobnost, která významně obohatila svůj obor a současně je aktivně činná v oblasti dobročinnosti a humanity. Smyslem udělení Ceny Kapky naděje, jejíž ceremoniál navrh Janis Sidovský, je veřejné ohodnocení nejvýznamnějších osobností a firem, kteří svými lidskými, odbornými a dobročinnými postoji ovlivňují nejen své blízké, ale celou společnost. V letošním, druhé, ročníku bude udělena cena v kategoriích Osobnost, Umělec, Sportovec a Mecenáš roku. Zvláštní cena bude udělena zástupci médií za objektivní zobrazování charitativní činnosti a její popularizaci. Mimořádným oceněním je pak Cena cti, která ocení trvalé výjimečné profesionální výsledky osobnosti a současně její soustavnou podporu charity nebo podíl na rozvíjení dobročinných projektů. Držitelem Ceny cti se letos stane mecenáška a sběratelka umění paní Meda Mládková.O udělení cen rozhodlo kolegium Kapky naděje, v dalších kategoriích budou oceněni ředitel pražské ZOO Petr Fejk, režisér Jiří Menzel nebo fotbalový reprezentant Tomáš Ujfaluši. Cenu Médium roku obdrží nejposlouchanější rozhlasová stanice v Česku, rádio IMPULS a moderátor Václav Moravec.Vyhlašovatelem Ceny Kapky naděje je nadační fond Kapky naděje a klade si za cíl kultivovat české charitativní prostředí. Cena by rovněž měla přispět  k pozitivnímu vnímání dobročinnosti a popularizovat ušlechtilost humanity.V loňském roce se laureáty stali například profesor Josef Koutecký, zpěvačka Marta Kubišová nebo herec a scénárista Zdeněk Svěrák.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa