Kapka Naděje

Benefiční večer na zámku Hluboká

Ve středu 29.9. 2004 pořádá Krejčovský atelier Sali z Českých Budějovic benefeční večer na zámku Hluboká. V programu vystoupí Pavel Šporcl, Filharmonický orchestr Č. Budějovice a Dětský folklorní soubor Bárováček. Součástí programu bude také módní přehlídka Krejčovského ateliéru Sali a pánských oděvů značky Koutný. V závěru večera bude předán zástupcům Kapky naděje darovací šek v hodnotě 100 000 Kč. Hlavními sponzory akce jsou českobudějovické společnosti JVS a.s. a Veolia NF, Bosch s.r.o., Česká spořitelna a.s., DTD v.o.s., Koutný s.r.o., Lumen a.s., Motor Jikov Group, Porsche s.r.o,. Rekka s.r.o. a Zdeněk Staněk z Písku.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa