Kapka Naděje

Benefiční koncert ve prospěch Kliniky dětské hematologie a onkologie

Ve středu 15. prosince 2004 pořádá farnost kostela Panny Marie Snežné benefiční koncert v Chrámu Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí, Praha 1. Na programu budou písně a árie světových skladatelů v podání sopranistek Daniely a Beatrice Radosy a doprovodu varhan. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován ve prospěch Kliniky dětské hematologie a onkologie ve FN Motole. Začátek koncertu je v 16.00 hod. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa