Kapka Naděje

Auto pro Terezku

Minulý týden jsme předali nový automobil Škoda Fabia mamince Terezky (14 let). Sestra Andrea zemřela v 8 letech na komplikace při těžce probíhající onemocnění trávicího traktu. U Terezky se objevily komplikace v 6 měsících věku, od té doby je léčena na Pediatrické klinice FN Motol.

Terezka je závislá na umělém přívodu tekutin a živin – každý den je na noc napojována na infuzi, která kape do centrálního žilního katétru (hadička vedoucí do srdce). V lednu 2004 se její stav zkomplikoval – při zavádění centrálního žilního katétru došlo k zástavě srdeční, byla následně oživována. Důsledkem však bylo přechodné nedokrvení mozku a rozvoj apalického stavu. Pacientka byla po uvedené příhodě těžce neurologicky postižená, nepolykala stravu, nevnímala okolí. Neurologický nález se sice zlepšil, pohybově je však výrazně limitovaná. Řeč se nerozvinula, řeči však rozumí. 

Terezka pravidelně navštěvuje řadu lékařských specialistů, vzhledem k přítomnosti centrálního žilního katétru a také poruše hybnosti není možné ji na vyšetření či do speciální školy dopravovat hromadnou dopravou. Doprava sanitním vozem na běžná vyšetření není příliš flexibilní. Finanční příspěvek na zakoupení automobilu nebyl bohužel rodině přiznán. 

Jsme velice rádi, že jsme zejména díky našemu partnerovi, společnosti USSPA mohli Terezce a její rodině takto pomoci.

Terezka se bohužel nemohla předání zúčastnit, protože byla v tuto dobu opět hospitalizována v FN Motol. Vendula Pizingerová, prezidentka NF Kapka naděje, věnovala Terezce na zkrácení dlouhé chvíle v nemocnici tablet od společnosti Samsung.

Přejeme Terezce a její rodině spoustu šťastný kilometrů.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa