Kapka Naděje

Aukro - aukce pro Transplantační jednotka FN Motol

NADAČNÍ FOND KAPKA NADĚJE
 
projekt Transplantační jednotka

Sbírka probíhá:
od 01.05.2011 do 31.07.2011

Nadační fond Kapka naděje je organizace zabývající se pomocí nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Od roku 2002 se podpora nadačního fondu rozšířila i na dětská oddělení regionálních nemocnic po celé ČR. Hlavní myšlenkou a posláním je motto: „Kdyby naše činnost pomohla zachránit jen jediný dětský život, tak to stojí za to.“

Projekt Transplantační jednotka funguje již od roku 1989 a slouží dětem s vrozenými či získanými poruchami krvetvorby, imunity či metabolizmu a dětem se solidními tumory. Provádějí se zde transplantace kmenových buněk krvetvorby vlastní či cizí od rodinných i nepříbuzenských dárců. Svým komplexním programem, technickým a odborným personálním zázemím, plně a kompetentně zabezpečuje potřeby dětí z celé republiky. 

Finanční prostředky poputují na zakoupení speciálních lůžek pro JIP Transplantační jednotky. Vzhledem k velkému vytížení JIP je potřeba tyto lůžka obměňovat, protože malý pacient na něm tráví 24 hodin denně.
WWW: http://www.kapkanadeje.cz/Děkujeme za Vaši podporu, velice si toho Vážíme 

NF Kapka naděje

Zde můžete sledovat aktuální stav charitatívní aukce.


http://aukro.cz/marketing/charity/#aktualne

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa