Kapka Naděje

Zlín se stal průkopníkem v péči o nedonošené děti, pomáhala i Kapka naděje

Nadační fond Kapka naděje měl tu čest být součástí projektu MALÉ MIMI (www.malemimi.cz), který přináší významné zlepšení péče pro předčasně narozené děti.

Díky rekonstrukci několika pokojů vznikne zázemí, kde budou moci společně trávit čas maminky spolu s nedonošenými dětmi. Kontakt s rodiči, krmení, dotyky i mluvení mají totiž nedocenitelný význam v jejich vývoji. Celosvětovým trendem, kterým se zlínští lékaři inspirovali je totiž tzv. individualizovaná péče zaměřená na rodinu – tedy umožnění co nejintenzivnějšího kontaktu rodičů s dítětem (i extrémně nezralým).
„Realizace projektu je významným krokem ke zlepšení péče o předčasně narozené děti i jejich rodiny. Rodiče mohou být nyní se svými dětmi 24 hodin denně. Dříve to možné nebylo a mohli je pouze navštěvovat. Stálý kontakt s matkou a otcem přináší těmto dětem prospěch pro jejich další vývoj,“ řekl primář MUDr. Jozef Macko.

Při této příležitosti jsme se 2. 2. 2017 v 11 hodin sešli v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně na tiskové konferenci a následně si prohlédli pokoje, které Kapka naděje vybavila několika lůžky s příslušenstvím a křesly. Kapka naděje také financovala rozvod medicinálních plynů. Celková hodnota daru dosáhla 450 000,- Kč. Největší část prostředků poskytl dlouholetý partner Kapky naděje společnost Beznoska s.r.o., jehož zástupce, ředitel společnosti Petr Milata, se této slavnostní události zúčastnili.

„My všichni ve společnosti BEZNOSKA s.r.o. jsme velice hrdí na to, že již několik let úspěšně spolupracujeme s Kapkou naděje a tak můžeme pomáhat těm, kteří to potřebují nejvíce. Za dobu naší spolupráce se ukázalo, že pomoc Kapky je cílená správným směrem a týká se celé České republiky. V minulých letech to byly projekty v Praze a Plzni a nyní padla volba na projekt MALÉ MIMI ve Zlíně. Osobně jsem velmi rád, že společná spolupráce naší firmy a Kapky naděje přináší viditelné a skvělé výsledky.“ vyjádřil se Petr Milata, ředitel společnosti.

Novorozenecké oddělení ve Zlíně je perinatologickým centrem pro celý Zlínský kraj i další regiony a počtem porodů patří mezi největší pracoviště v ČR, počet hospitalizovaných dětí se každoročně pohybuje přes 2500.

Na oddělení jsou ošetřovány i děti, které potřebují superspecializovanou neonatologickou péči a byly porozeny i v jiných nemocnicích Zlínského kraje a dalších přilehlých regionů. Každý rok je zde takto hospitalizováno přibližně až 80 dětí. Takovýchto center, které zajišťují intenzivní perinatologickou péči je v ČR celkem 12, na Moravě jen 4.

Kapka naděje pomáhá ve více než 40 nemocnicích po celé České republice a ve zlínské nemocnici působí od roku 2003. Od této doby zde pomohla přístrojovým i jiným vybavením v hodnotě přesahující 4 miliony korun, do zlínského kraje Kapka naděje jezdí pravidelně a v kraji pomohla částkou téměř 7 milionů korun.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa