Kapka Naděje

Zlepšování psychosociální péče

Kapka naděje pomáhá i se zlepšováním psychosociální péče. Již několik let například hradíme platy psychologů a herních terapeutů ve vybraných nemocnicích.

V neposlední řadě pomáháme zlepšovat i prostředí, ve kterém se děti léčí. Naše programy pomáhají s vybavováním dětských oddělení novými lůžky, dětských heren, rekonstrukcí čekáren, aby se děti při hospitalizaci mohly cítit příjemně a alespoň na chvilku zapomněly na své starosti.

V roce 2016 jsme se poprvé zaměřili i na podporu škol zřízených při nemocnicích, které zajišťují výuku pro hospitalizované děti.