Kapka Naděje

Tisková konference ve FN HK

V úterý 10. 11. 2015 proběhla na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové tisková konference Kapky naděje k výstavbě nové vzduchotechniky pro toto oddělení. Tato klimatizace bude zajišťovat potřebnou kvalitu prostředí pro léčbu v případě těch nejtěžších, na životě ohrožených dětských pacientů.

Stávající vzduchotechnika již nestačí zajistit potřebnou kvalitu prostředí a pro děti s hemato-onkologickým onemocněním představuje mikrobiální znečištění ovzduší velké riziko, které může negativně ovlivnit průběh jejich léčby. 

Více informací o tomto projektu naleznete na kapkanadeje.cz/fnhk

Tiskovou zprávu je možné stáhnout zde.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa