Kapka Naděje

Tábor pro děti z pediatrie FN Motol

Kapka naděje každý rok pořádá ozdravné tábory pro děti z Fakultní nemocnice v Motole.

První turnus v rekreačním objektu Caravan Camp Valek v Chrustenicích u Berouna byl věnován dětem z Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Jednalo si již o pátý ozdravný tábor pro děti z pediatrické kliniky, který finančně zajišťuje Kapka naděje částkou cca 170 000 tis. Kč.

Pobyt je určen pro děti ve věku od 2 let a jedná se o děti po transplantaci ledvin a jater, děti v chronickém dialyzačním programu, děti s chronickým onemocněním či astmatiky. Tyto okolnosti jim znemožňují účastnit se běžných dětských aktivit či běžných dětských táborů a jsou tak často izolovány od svých vrstevníků.

Cílem pobytu je nejen zlepšení psychické a fyzické kondice dětí, ale i zapojení dětí mezi své vrstevníky.

Díky našemu partnerovi, firmě Botanicus, si děti mohli užít výlet do Centra řemesel a bylinné zahrady Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem. 

Ve čtvrtek 16. června jsme pak děti navštívili a předali jim několik dárků od Kapky naděje a užili si krásný den plný her a zábavy.
 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa