Kapka Naděje

Shell a NF Kapka naděje pomáhají ruku v ruce

Dne 11. 3. 2016 spojil síly NF Kapka naděje spolu se společností Shell Czech Republic a.s. Předmětem daru byla centrifuga Multifuge 4KR s příslušenstvím v celkové hodnotě přes 505 713 Kč, na kterou přispěli zákazníci věrnostního programu Shell ClubSmart. „Přístroj Multifuge 4 KR slouží ke zpracování štěpů z Banky pupečníkové krve ČR, zejména při odmývání kryokonzervační látky (DMSO) před podáním zamražených alogenních štěpů u dětských pacientů. Pomocí centrifugy se také snižuje objem štěpů čerstvých alogenních hemopoetických buněk (před jejich podáním pacientovi) nebo hemopoetických buněk autologních před zamražením a uchováním v tekutém dusíku,“ popisuje vedoucí oddělení buněčné terapie ÚHKT MUDr. Ivan Fales. Dar putoval do Banky pupečníkové krve ČR, která vznikla jako dárcovský neziskový projekt Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. Jejím posláním je zajištění odběrů, zpracování, vyšetření a zamražení darované pupečníkové krve.

Za NF Kapka naděje byla přítomna Vendula Pizingerová, která je zakladatelkou fondu, spolu s jeho ředitelkou Elen Švarcovou. Za společnost Shell Czech Republic, a.s., která s Nadačním fondem Kapka naděje spolupracuje již od roku 1998, byl přítomen pan Petr Šindler, zodpovědný za komunikaci společnosti Shell v České republice. Ten se k celé akci vyjádřil následovně: „V průběhu celého roku zákazníci našeho věrnostního programu Shell ClubSmart pravidelně darují své body ve prospěch Kapky naděje. Jsme proto moc rádi, že díky nim můžeme dnešním darem zlepšit přístrojové vybavení Banky pupečníkové krve a věříme, že tak přispějeme ke zvýšení počtu zachráněných lidských životů.“

„Centrifuga Multifuge 4 KR zakoupená Kapkou naděje nahradí stávající přístroj, který je v havarijním stavu. Ústav hematologie a krevní transfuze si daru pořízeného díky finančnímu příspěvku společnosti Shell váží zejména proto, že nemusí přístroj kupovat z vlastních zdrojů, a dále tak zvyšovat nemalé náklady na provoz Banky pupečníkové krve ČR, pro jejíž provoz je velmi náročné získávat zdroje financování,“ říká přednosta Transfuziologického úseku ÚHKT MUDr. Martin Písačka.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa