Kapka Naděje

Pravidelný dárce Penny Market opět pomáhá s Kapkou

Dne 12. 8. 2015 se v Hradci Králové ve Fakultní nemocnici odehrál trochu jiný program, než jen obyčejný den. Dopoledne se díky Nadačnímu fondu Kapka naděje a společnosti Penny Market s.r.o. nemocnici dostalo štědrého daru v podobě infuzní pumpy Argus 707 (229 996,80 Kč), desinfekční systém Nocospray 1000 – 230V (60 679,- Kč), Lux aeroguard (44 998,- Kč), pulzní oxymetr H100B (35 574,- Kč), dialyzační křeslo s příslušenstvím (145 401,80,- Kč), a nakonec také dvakrát tonometr v hodnotě 3 140,- Kč. Celková hodnota daru od společnosti Penny Market s.r.o. činí 519 789,60,- Kč. Tuto částku společně se zakladatelkou fondu Vendulou Svobodovou a ředitelkou Elen Švarcovou předal marketingový specialista Penny Market s.r.o. Vladimír Žižka.  Za nemocnici byl přítomen přednosta dětské kliniky prof. MUDr. Milan Bayer CSc. a doc. MUDr Jiřina Chládková, Ph.D.

Společnost Penny Market s.r.o. působí na českém trhu od roku 1997 a je dceřinou společností mezinárodního obchodního řetězce REWE, který je jednou z největších světových obchodních společností. Jedná se o společnost, která již několik let svoji aktivitou a finančními dary podporuje NF Kapka naděje, a díky jejím finančním darům pomohla vybavit mnoho dětských oddělení novými přístroji, které dokážou diagnostikovat předzvěst choroby, a umožnit tak lékařům včas nasadit správnou léčbu a celkově celý léčebný proces zkvalitnit. Stejně tomu je i v FN Hradec Králové.

Ředitel nemocnice se k tomuto významnému dni vyjádřil slovy: ,,Léčba dětských pacientů bývá náročná a velmi nákladná. Ne všechny potřeby jsme schopni beze zbytku vykrývat z veřejných zdrojů. Velmi si proto vážíme práce NF Kapka naděje, neboť díky jejich daru můžeme posunout úroveň poskytované péče opět o krůček dále a poskytnout našim malým pacientům to nejcennější. Velice za sponzorský dar my i naši dětští pacienti děkujeme. “ 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa