Kapka Naděje

Penny market a Kapka pomáhali v Olomouci

Významný den se uskutečnil ve středu 20. května 2015 ve Fakultní nemocnici Olomouc. Na oddělní dětské hemato-onkologie Nadační fond Kapka naděje předal dar od společnosti Penny Market s.r.o.. Jednalo se o Video Procesor CV 190 EVIS EXERA III s příslušenstvím v celkové hodnotě 510.000,- Kč
U předání byla přítomna zakladatelka a prezidentka NF Kapka naděje Vendula Svobodová spolu s ředitelkou fondu Elen Švarcovou.  Za společnost Penny Market se zúčastnil marketingový specialista Vladimír Žižka. Rovněž byli přítomni i zástupci nemocnice.
Předaný přístroj umožňuje zpracování obrazu pro pokročilou endoskopii s vynikající kvalitou obrazu. Nabízí vysoký jas i na dvojnásobek viditelné vzdálenosti. Přístroj pomáhá při řešení, diagnóze, léčbě a výzkumu nádorových onemocnění dětského věku.
„U části hematoonkologicky nemocných dětí musíme provádět endoskopická vyšetření zažívacího traktu. Ať už v akutní fázi léčby nebo i později během ambulantní péče totiž relativně často trpí různými typy trávicích potíž, což nejčastěji souvisí s oslabením imunity během náročné léčby. V některých případech můžeme díky endoskopickým metodám značně usnadnit příjem adekvátního množství jídla a léků u těch dětí, které během léčby nejsou schopny přijímat potravu jinak, než zavedením přímo do žaludku. A právě tady nám nyní hodně pomáhá nové přístrojové vybavení, které jsme získali díky štědrému daru Nadačního fondu Kapka naděje a jeho partnerů,“ uvedla MUDr. Eva Karásková, lékařka Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

 
 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa