Kapka Naděje

Opět jsme se společností Penny Market pomáhali v Hradci

Dne 11. 10. 2016 v 11:00 hodin se ve Fakultní nemocnici Hradec Králové ukázala velkorysost a efektivita dlouholeté spolupráce mezi
NF Kapka naděje a společností Penny Market s.r.o. Díky významnému partnerství se podařilo předat dar v hodnotě 560 000 Kč na oddělení dětské hematoonkologie a další sdílená onkologická pracoviště s péčí o děti s onkologickými onemocněními.

Společnost Penny Market se významným způsobem finančně podílela na výstavbě nové vzduchotechniky na izolovaných dětských pokojích. A dále se díky jejich štědrosti podařilo zakoupit 5 ks lineárních dávkovačů pro intenzivní medicínu, pulzní oxymetr (používá se pro měření saturace krve kyslíkem), monitor životních funkcí a odsávačku, která se  využívá pro intenzivní péči o dětské pacienty. „Velké nebezpečí pro oslabené děti představovali vzduchem se šířící houbové infekce, které jsou spojeny s rizikem závažných zdravotních komplikací a dokonce je mohli ohrozit i na životě. Novou vzduchotechnikou jsme tento problém odstranili.“ uvedla
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D., přednostka Dětské kliniky FN HK.

Této události se zúčastnila zakladatelka a prezidentka NF Kapka naděje Vendula Pizingerová, ředitelka fondu Elen Švarcová a za společnost Penny marketingová specialistka Monika Lebedová.

"Za celou naši společnost musím konstatovat, že jsme velice rádi, že jsme i my mohli svým příspěvkem pomoci dětem s tak závažnými onemocněními, a jsme rádi, že i díky naší pomoci se dětským pacientům ve východních Čechách dostává té nejkvalitnější péče." poskytla vyjádření Zlata Ulrichová, vedoucí oddělení strategického marketing Penny Market.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa