Kapka Naděje

Nový plicní ventilátor na dětské ARO uherskohradišťské nemocnice zakoupila Kapka naděje

Nový přístroj bude na dětském ARO zajišťovat plicní ventilací u těch nejakutnějších malých dětských pacientů. Přístroj v hodnotě 350 000 Kč získala nemocnice od Kapky naděje.

„Ventilátor používá Dětské oddělení Uherskohradišťské nemocnice ve spolupráci s Anesteziologicko resuscitačním oddělením, a to v rámci zajištění akutní péče před překladem hospitalizovaného dětského pacienta na vyšší odborné pracoviště.“ poskytla vyjádření tisková mluvčí nemocnice Mgr. Dana Lipovská.

Slavnostní předání proběhlo v Uherskohradišťské nemocnici dne 2. 2. 2017 ve 14.30 hodin, kterého se zúčastnila zakladatelka a prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová. Přístroj mohla Kapka naděje zakoupit i díky významným partnerům nadačního fondu - společnosti VM IMPORT s.r.o., a VÍNO HRUŠKA s.r.o.

„S Kapkou naděje naše společnost spolupracuje již třetím rokem a jsme velmi rádi, že máme možnost se jejím prostřednictvím podílet na pomoci především dětem. Do budoucna počítáme s kontinuální podporou v této oblasti a věříme, že dosavadní skvělá spolupráce s Kapkou nám umožní rozšíření naší podpory do více oblastí,“ řekl Vítězslav Macháček, MBA, jednatel, VM Import s.r.o. & Global Logistics Company s.r.o.

Společnost VÍNO HRUŠKA s.r.o. na slavnostním předání reprezentoval její obchodní ředitel Ing. Martin Mikeska, Ph.D. spolu s jednatelkou společnosti paní Hruškovou.

„Před deseti lety jsme se rozhodli spolupracovat s jediným nadačním fondem, a to s Kapkou naděje a i po tolika letech má naše spolupráce stále smysl. Těší nás, že můžeme darovat svou kapkou do tohoto projektu a být tak dnes alespoň malou součástí podpory pro ty, kteří to skutečně potřebují. Věříme, že po usilovné práci a neustávající snaze shánět prostředky na kvalitní vybavení nemocnic, je pro tým Kapky neocenitelnou radostí, když vidíte na dětské tváři opět úsměv. A proto to za to stojí.“ Martin Mikeska, obchodní ředitel VÍNO HRUŠKA.

Nadační fond Kapka naděje nezavítal do Uherského Hradiště poprvé. Do Uherského Hradiště přivezl již pomoc za více než 2 milion korun. Tento rok navíc přivezl díky spolupráci se společností Huawei i několik notebooků, které budou využívat nemocné děti během své hospitalizace.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa