Kapka Naděje

Novoroční dar pro klatovskou nemocnici

I v roce 2016 NF Nadační fond Kapka naděje pomáhá potřebným. Tentokrát předala zakladatelka fondu Vendula Pizingerová a ředitelka Elen Švarcová dary v hodnotě
136 288 Kč Klatovské nemocnici a.s. Slavnostní předání proběhlo 21. 1. 2016. Jednalo se o fototerapeutickou lampu FTL 620 pro dětskou neonatologii, infuzní pumpu Argus 707,
pulzní oxymetr a přístroj QuikRead. „Pomocí něho lze rychle a bezbolestně zjistit, zda nemá dětský pacient bakteriální infekci a podle toho určit způsob léčby, například zda bude hospitalizován, nebo se bude léčit doma, zda podat antibiotika či nikoliv,“ vysvětluje primář klatovské pediatrie doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc. Za Klatovskou nemocnici byl přítomen předseda představenstva Ing. František Lešundák, primář oddělení doc. MUDr. Štěpán Kutílek CSc., vrchní sestra Gabriela Kubíková.

„Upřímně mě hřeje u srdce, že v novém roce předáváme premiérově dar v nemocnici, kde ještě NF Kapka naděje nepůsobil. Náš nadační fond v současné době spolupracuje s více než 30 nemocnicemi po celé České republice, a jsme rádi, že spektrum naší pomoci se stále rozšiřuje,“ vyjádřila se k předávání zakladatelka a prezidentka Vendula Pizingerová.

„Přístroje jednoznačně přispějí k dalšímu zkvalitnění léčby a komfortu péče o naše dětské pacienty. Chtěl bych proto i za ně, a také za jejich rodiče nadačnímu fondu poděkovat a vyjádřit potěšení. Věřím, že se bude jednat o dlouhotrvající vzájemnou spolupráci,“ vyjádřil se ředitel Klatovské nemocnice Ing. František Lešundák.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa