Kapka Naděje

Nová vzduchotechnika pro dětskou hemato-onkologii FN HK za pomoci Kapky naděje

Fakultní nemocnice Hradec Králové nainstalovala novou vzduchotechniku na dětské hemato-onkologické oddělení za 2,2 milionu korun díky přispění NF Kapky naděje a dalších dárců.

Dne 7. 4. 2016 uvedla nemocnice oficiálně zařízení do provozu a veřejně poděkovala všem, kteří na zlepšení kvality ovzduší pro dětské pacienty podíleli. 

Velkou část peněz získala nemocnice díky Nadačnímu fondu Kapka naděje, jejíž prezidentka Vendula Pizingerová navštívila Dětskou kliniku, prohlédla si nejen novou techniku ale také představení, které si pro ní připravily děti. 

Nová vzduchotechnika na dětském oddělení FN HK bude zajišťovat potřebnou kvalitu prostředí pro léčbu v případě těch nejtěžších, na životě ohrožených dětských pacientů. „Velké nebezpečí pro oslabené děti představují vzduchem se šířící houbové infekce, které jsou spojeny s rizikem závažných zdravotních komplikací a dokonce je mohou ohrozit i na životě,“ uvedla doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D., přednostka Dětské kliniky FN HK.

Na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN HK probíhá sdílená onkologická péče o děti s nádorovými onemocněními a léčba dětí s akutní lymfoblastickou leukemií. Je třetím největším léčebným centrem v České republice a zahrnuje spádovou oblast prakticky celých východních Čech.

Celková výše investice byla téměř 2,2 milionu Kč.

Samotná realizace probíhala v měsíci únoru 2016 a trvala 29 dní.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa