Kapka Naděje

Nadace AGROFERT předala Kapce naděje šek v hodnotě 500 tis. Kč

V úterý 24. května 2016 proběhlo oficiální předání daru od Nadace AGROFERT. Vloni získal Nadační fond Kapka naděje od nadace 500 000 Kč na podporu aplikovaného výzkumu genomické diagnostiky.

Dar byl věnován laboratořím za přítomnosti členky správní rady paní Moniky Babišové, prof. MUDr. Jana Trka, Ph.D., který je proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium 2. LF UK, a taktéž vedoucím laboratoře CLIP – molekulární genetika, prof. MUDr. Petra Sedláčka, vedoucího lékaře Transplantační jednotky kostní dřeně, Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. lékařská fakulta UK a FN v Motole. Při této příležitosti nemohla chybět ani ředitelka NF Kapka naděje paní Elen Švarcová, a samozřejmostí byla rovněž přítomnost prezidentky paní Venduly Pizingerové.

Zároveň proběhla prohlídka laboratoří, která byla ozvláštněna přítomností vážených pánů profesorů, kteří přidali odborný výklad k místu, které se soustředí na výzkum nových možností léčby u případů, kde klasická metoda selhává.

Laboratoř CLIP se zabývá diagnostikou vzácných poruch krvetvorby a imunity, která pomáhá určit vhodnost dalšího léčebného postupu založeného na zkoumání změn genomu leukemické buňky. Přes značné finanční náklady a časovou náročnost představují genomické vyšetřovací metody jednoznačný trend v aplikovaném výzkumu leukémie a dalších chorob a pražská laboratoř je v tomto ohledu jedním z předních pracovišť zabývající se tímto aplikovaným výzkumem.

Jsme velice rádi, že spolupráce s Nadací AGROFERT bude probíhat i v tomto roce, Nadace AGROFERT se opět stane partnerem tohoto projektu a pomůže Kapce naděje s financováním tak důležitého aplikovaného výzkumu.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa