Kapka Naděje

Mladí čtenáři nasbírali 100 tisíc na přístroj pro těžce nemocné děti v Nemocnici Žatec

Děti v projektu Čtení pomáhá za necelý měsíc načetly obnos, který dětskému oddělení Nemocnice Žatec umožní zakoupit monitor životních funkcí DASH 4000. Tento přístroj usnadní zejména péči o děti s onkologickým onemocněním. S jeho pomocí budou lékaři sledovat, jestli se životní funkce malého pacienta pohybují ve správných hodnotách. Koupi přístroje zaštiťuje nadační fond Kapka naděje. 

Děti zapojené do charitativního projektu Čtení pomáhá darovaly peníze na monitor DASH 4000, se kterým budou lékaři dětského oddělení Nemocnice Žatec sledovat životní funkce pacientů s vážným onemocněním. „Tyto přístroje jsou důležitými pomocníky při léčbě akutních onemocnění u dětí. Monitor například zaznamenává počet dechů, srdeční akci včetně EKG křivky, okysličení a tlak krve. Při měření těchto životních funkcí jsou nastavené alarmy, které při nezdravé hodnotě upozorní na změny stavu dítěte, což umožňuje ihned zasáhnout,“ popisuje fungování přístroje primářka žatecké nemocnice MUDr. Zdenka Zasadilová.

Podobnými přístroji vybavuje Kapka naděje regionální pracoviště zaměřená na léčbu onkologických onemocnění u dětí od roku 2002. „Kapka naděje si velice váží pomoci, které se ji dostává díky projektu Čtení pomáhá. Velice nás také těší přízeň čtenářů, kteří nám pomohli projekt rychle realizovat. Naše pomoc nemocným dětem se tak může rozšířit o další nemocnice, které potřebují přístroje pro kvalitní léčbu. Ještě jednou všem děkujeme,“ doplňuje ke sbírce Elen Švarcová, ředitelka nadačního fondu Kapka naděje.

Do Čtení pomáhá je zapojeno již 200 000 dětí a dospívajících z celé České republiky (a v rámci České školy bez hranic také ze zahraničí). Ty za každou přečtenou knihu z daného seznamu četby získávají kredit 50 korun. Peníze si však nenechávají pro sebe, ale věnují je na některý z charitativních počinů. Výběr dobročinných akcí se pravidelně mění a doplňuje. 

webové stránky projektu: www.ctenipomaha.cz

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa