Kapka Naděje

Koně pro Kapku vytančili 108 298 Kč

Vážení přátelé, 
od III. ročníku akce Koně pro Kapku již pár dní uplynulo, ale stále doznívá příjemný pocit z překrásné akce. Děkujeme za milé reakce účinkujících a návštěvníků, zkrátka si dovolíme znovu konstatovat, že akce splnila svoje poslání a to je ta nejkrásnější odměna.

Děkujeme všem návštěvníkům za to, že jste přišli a stali jste se tak dárci. V rámci letošního ročníku byl výtěžek rekordních 108 298 Kč! Tento rok koně „tančili“ pro dětské a novorozenecké oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. NF Kapka naděje zakoupil nemocnici z výtěžku celkem 10 ks postýlek BUDDY L – s omyvatelnou matrací v hodnotě 170 338 Kč.

 

Rádi bychom tímto poděkovali všem divákům za úžasnou atmosféru, Středočeskému kraji, hejtmanu Ing. Miloši Peterovi za záštitu a finanční dar, generálnímu partnerovi společnosti DARWIN's PET s.r.o., hlavnímu partnerovi společnosti Klempříství Vaško, s.r.o. a dalším partnerům. Obrovské poděkování patří manželům Půlpánovým za báječnou spolupráci a zapůjčení areálu Jezdecké společnosti Equus Kinský. Velký dík patří také Pavlíně Vacátkové za skvělou organizaci této akce.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa