Kapka Naděje

Kapka naděje pomáhala v Žatci

Dne 24. 2. 2016 se za účasti ředitelky NF Kapka naděje Elen Švarcové a zakladatelky fondu Venduly Pizingerové udál zázračný den pro Nemocnici Žatec, o.p.s. Nadační fond nemocnici předal přístroj, který se nazývá CARESCAPE Monitor B450, a slouží jako monitor životních funkcí. Hodnota tohoto, pro nemocnici velice významného přístroje, činí 250 000 Kč. Při předání byl přítomen ředitel nemocnice pan Ing. Čestmír Novák a za dětské oddělení v Žatci primimářka MUDr. Zasadilová, která se k celému dni vyjádřila takto: „Ráda bych poděkovala za naše malé pacienty i za nás za všechny za nový monitor, který jsme obdrželi od Kapky naděje. Je pro nás velmi důležitý, protože nám pomůže hlídat všechny důležité životní hodnoty malých, ale i větších pacientů, když jsou v akutním ohrožení života. Ještě jednou moc děkujeme.“

Na přístroj bylo použito 100 000 Kč z projektu Čtení pomáhá. Jedna se o projekt, který rozdělí každým rokem 10 milionů Kč na dobročinné účely. O tom, kdo tuto pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit 50 Kč, a tento kredit je dále věnován na jeden z nominovaných projektů.

Foto Blesk

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa