Kapka Naděje

Kapka naděje na 55. výročí Mezinárodního festivalu pro děti a mládež - DEN DRUHÝ

Druhý den, konkrétněji 3. 6. 2015 se celá Kapka naděje přesunula do Krajské nemocnice Tomáše Bati, kde se konalo slavnostní předání přístroje, konkrétněji na novorozenecké oddělení. Dar byl zakoupený z výtěžku sbírky a koncertu z roku 2014. Nemocnice byla obdarována třemi kusy speciálních novorozeneckých vaniček Metr Seca 414, odsávačky Carum, halogenovým oftalmoskopem BX 3 a speciální váhou WPT 6/15D.

Další zastávkou tohoto dne bylo již tradičně Dětské centrum Zlín, p.o., které poskytuje komplexní péči a zaopatření zejména v oblastech dětského domova, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a nebo pokoje pro matku s dítětem. Dětem jsme přivezli dárky, sladkosti a společně upekli buřty. Děti nám také ukázaly zahradní dětské domečky na hraní, které Kapka naděje pro děti zakoupila. 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa