Kapka Naděje

Kapka naděje a Shell podporují registr dárců krvetvorných buněk IKEM

Společnost Shell Czech Republic a.s. navázala prostřednictvím Nadačního fondu Kapka naděje spolupráci s Českým registrem krvetvorných buněk IKEM. Až 500 000 korun věnuje společnost na testování HLA typizace nových potenciálních dárců kostní dřeně, které není hrazeno zdravotními pojišťovnami a Registr ho musí hradit ze svých zdrojů nebo z darů sponzorů. Společnost Shell Czech Republic dlouhodobě podporuje prostřednictvím Nadačního fondu Kapka naděje projekty v oblasti léčby zhoubných onemocnění krvetvorby dětských pacientů a tato nová spolupráce je tak dalším krokem ve snaze pomoci co nejvíce pacientům.

Spolupráci představil ředitel společnosti Shell Czech Republic v rámci slavnostního Galavečera pro všechny dobráky od kosti Nadačního fondu Kapka naděje. „Chceme tuto oblast naší podpory dále rozvíjet, a proto jsme se rozhodli rozšířit spolupráci o podporu Českého registru dárců krvetvorných buněk při pražském IKEM. Plánujeme podporovat finančně nákladná vstupní vyšetření potenciálních dárců, kteří jsou připraveni vstoupit do registru a v případě potřeby darovat krvetvorné buňky pacientům doma i v zahraničí. Věříme, že touto cestou pomůžeme v rozšiřování databáze registru potencionálních dárců a malou kapkou tak přispějeme k záchraně životů zejména dětských pacientů. Děkujeme tímto všem zákazníkům našeho věrnostního programu Shell ClubSmart, kteří pomáhají s námi. Český registr dárců krvetvorných buněk vnímáme jako velmi důvěryhodnou a potřebnou instituci, která propojuje potenciální dárce krvetvorných buněk s pacienty, kteří se v případě shody bez jejich pomoci neobejdou,“ vysvětluje Pavel Los, generální ředitel Shell Czech Republic a.s..

Zákazníci věrnostního programu Shell ClubSmart získávají věrnostní body za každé natankování a další služby u čerpacích stanic Shell v České republice a na Slovensku. Nasbírané body pak mohou vyměnit za slevu na palivo nebo za produkty a služby z katalogu, ve kterém nechybí také možnost darovat Shell ClubSmart body Nadačnímu fondu Kapka naděje. S tím Shell Czech Republic spolupracuje dlouhodobě od roku 2004. „Pokud se zákazníci rozhodnout věnovat své věrnostní body Kapce naděje, Shell poukáže na konto Nadačního fondu za každý darovaný bod jednu korunu. Ze získaných finančních prostředků Shell naším prostřednictvím dlouhodobě podporuje projekty Banky pupečníkové krve a nyní jsme společně rozšířili spolupráci v oblasti léčby zhoubných onemocnění krvetvorby o podporu Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM,“ říká prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová.

Registr dárců krvetvorných buněk IKEM platí za každého potenciálního dárce, který se rozhodne vstoupit do Registru až 3 000 korun - právě tolik stojí detailní a přesná HLA typizace, podle které se pak určuje shoda mezi dárcem kostní dřeně a nemocným pacientem. „Aktuálně hledáme vhodného dárce pro 61 vážně nemocných dětí a dospělých. Díky tomuto štědrému finančnímu daru budeme moci otestovat ještě více potenciálních dárců a věříme, že se tak podaří zachránit i více lidských životů. Jen třetina nemocných totiž najde svého dárce v rodině, zbytek je odkázaný na vyhledávání pomocí celosvětově propojených registrů, tedy i nás. Velmi si vážíme i spolupráce s Nadačním fondem Kapka naděje, který se snaží o této problematice rozvíjet veřejnou diskusi a na nedostatek dárců kostní dřeně upozorňuje. I díky tomu by se mohla dárcovská základna rozšířit. I jediný potenciální dárce dokáže zvýšit nemocným pacientům naději na záchranu života,“ vysvětluje Bc. Gabriela Hošková, koordinátorka Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa