Kapka Naděje

HyperMedia opět pomáhá společně s Kapkou

Nadační fond Kapka naděje předal Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dary v celkové hodnotě 280 189,- Kč.  Partnerem pro tuto událost byla společnost HyperMedia, a.s., která poskytla finance na všechny přístroje. Konkrétně se jedná o LN-91 G vyhřívané lůžko s příslušenstvím v hodnotě Kč 191.194,- Kč, oxymetr pulzní Masimo Radical 7 + zdroj síťový v ceně Kč 49.005,- Kč a nemocniční elektrickou odsávačku mléka Symphony-Medela za 39.990,- Kč.

Dary předala zakladatelka nadačního fondu Vendula Pizingerová do rukou doc. MUDr. Eduarda Kučery, CSc., přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky, za přítomnosti zástupců vedení Vinohradské nemocnice, ředitele ředitelky Nadačního fondu Kapka naděje Elen Švarcové a Petra Beneše, předsedy představenstva HyperMedia, a.s. „Veliké poděkování patří Nadačnímu fondu Kapka naděje, který věcným darem opět posunul kvalitu péče na naší klinice. V dnešní době, kdy zdravotnictví bojuje o každou korunu, se tyto aktivity v některých ohledech stávají klíčovými ve zkvalitňování péče o pacienty. V našem případě se jedná o pomoc porodnickému, resp. neonatologickému oddělení, na které jsou kladené vysoké nároky, a jsem přesvědčen, že tento dar ocení především naše rodičky.“, řekl doc. Kučera.

Předseda představenstva HyperMedia,a.s. Petr Beneš dodává: „Jsem opravdu moc rád, že díky růstu a úspěchům naší firmy můžeme také stále více pomáhat těm, kteří to potřebují nejvíce. Tentokrát Fakultní nemocnici Královské Vinohrady předáme dar v hodnotě 280 189 Kč. Tyto prostředky budou, stejně jako všechny příspěvky, které se již díky našim zákazníkům v projektu „HyperSlevy.cz pro děti“ podařilo vybrat, použity na léčbu a komplexní pomoc dětem s různým onemocněním. Chtěl bych poděkovat všem, kteří k tomuto daru přispěli svým dílem, a také Nadačnímu fondu Kapka naděje, že se svědomitě stará o to, aby každá koruna byla využita co nejlépe.”

Za novorozenecké oddělení kliniky se vyjádřil také vedoucí lékař tohoto pracoviště MUDr. Michal Prokop: „Rád bych jménem novorozeneckého oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky FN Královské Vinohrady poděkoval Nadačnímu fondu Kapka naděje za věcný dar. Darované přístroje – výhřevné lůžko, používané k ošetřování novorozenců po porodu na porodním sále, monitor životních funkcí (pulzní oxymetr) k neinvazivnímu (bezbolestnému) sledování saturace (okysličení) krve kyslíkem a srdeční frekvence a nemocniční elektrická odsávačka mateřského mléka – pomohou zvýšit kvalitu a bezpečnost péče poskytované našim nejmenším pacientů. Ještě jednou díky za Vaši pomoc a přeji mnoho dalších úspěchů ve Vaší činnosti.“ 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa