Kapka Naděje

Fakultní nemocnice Brno získala nový přepravní kontejner. Usnadní transplantace u onkologicky nemocných

Nový transportní kontejner VOYAGEUR pro přepravu buněčných transplantátů Transfuzního a tkáňového oddělení získala FN Brno díky projektu kasiček v nemocničních lékárnách od Nadačního fondu Kapky naděje. Pacienti, zaměstnanci i návštěvníci Fakultní nemocnice Brno svými příspěvky pomohli vybrat téměř 90 procent pořizovací ceny přístroje ve výši 102 500 Kč. Přístroj díky speciálnímu chlazení zajistí bezpečný transport buněčných transplantátů k transplantacím pro malé onkologicky nemocné pacienty.

Cílem činnosti Transfuzního a tkáňového oddělení (TTO) FN Brno je zajistit kvalitní a bezpečné buněčné transplantáty pro onkologicky nemocné pacienty. „Vzhledem k organizaci FN Brno je transplantáty pro dětské pacienty nutné přepravovat transportním vozidlem na vzdálenost osmi kilometrů. Zajištění bezpečného transportu proto vyžadovalo modernizaci speciálního vybavení,“ vysvětluje nutnost pořízení nového kontejneru MUDr. Hana Lejdarová, primářka Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno. Transplantáty jsou ve speciálním kontejneru přepravovány v parách tekutého dusíku bez rizika rozlití při jeho případném převrhnutí. Tím je také vyloučeno poranění pracovníků.

„Jsem ráda, že jsme mohli být nápomocni FN Brno a jejím pacientům. Velký dík patří především všem, kteří přispěli svým dílem do kasiček umístěných v lékárnách nemocnice. Tento projekt probíhá souběžně v mnoha dalších nemocnicích po celé ČR, pro které s pomocí sbírek pořizujeme přístrojové a další vybavení. Doposud se však nikde nevybrala tak vysoká částka jako právě v Brně,“ uvedla ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje Elen Švarcová, která se zúčastnila předání transportního kontejneru.

Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno, která je největším zdravotnickým zařízením na Moravě, se podílí na zajištění programu transplantací krvetvorných buněk. Podílí se také na opatřování tkání a aplikaci léčivých přípravků moderní protinádorové terapie pro dětské pacienty. V transplantační problematice úzce spolupracuje mimo jiné s Klinikou dětské onkologie (KDO) FN Brno, která provádí komplexní diagnostiku a terapii nádorových onemocnění u pacientů ve věku od narození do 19 let.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa