Kapka Naděje

Dětská hematoonkologická oddělení

Nadační fond Kapka naděje vznikl za účelem podpory Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF a FN Motol, která nadále zůstává naší prioritou.

Naše pomoc se následně rozšířila i o pomoc dalším dětským hematoonkologickým oddělením po celé České republice. Tyto oddělení se nachází v rámci fakultních nemocnic či nemocnic v krajských městech. Jedná se o superspecializovanou péči s velkou spádovostí jednotlivých nemocnic a s péčí o těžce nemocné děti, které často pobývají v nemocnici delší dobu.

Ze získaných nadačních prostředků je zejména nakupováno přístrojové vybavení, které pomáhá zlepšit diagnostiku, samotnou léčbu a nebo zpříjemnit pobyt těchto dětí.

Kapka naděje v tuto chvíli podporuje a spolupracuje se všemi dětskými hematoonkologickými odděleními v České republice:
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
Klinika dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava
Dětská klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Dětská klinika Fakultní nemocnice Plzeň
Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno
Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc
Dětská klinika Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
Dětské oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.