Kapka Naděje

Dar od města Čelákovice

Kapka naděje předala ve FN Motol chladící skříň pro Transplantační jednotku Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Chladící skříň bude sloužit na uchovávání odebraných biologických vzorků. Napojení chladící skříně na centrální monitor navíc umožňuje kontrolovat a řídit teplotu tak, aby nedošlo ke znehodnocení tohoto biologického materiálu.

Chladící skříň mohla být pořízena díky daru od města Čelákovice. Které se rozhodlo nadačnímu fondu věnovat charitativní výtěžek z tradičního slavnostního večera u příležitosti udílení „Výroční ceny města Čelákovice“, která byla udělena P. Richardu Scheuchovi za dlouholetou obětavou službu věřícím města Čelákovic.

Slavnostní předání se konalo za účasti starosty města Čelákovice Ing. Josefa Pátka a Ing. Petra Studničky, Ph.D., místostarosty města, Elen Švarcové, ředitelky Nadačního fondu Kapky naděje a prof. MUDr. Petra Sedláčka, CSc., vedoucího lékaře transplantační jednotky.

Děkujeme!

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa