Kapka Naděje

Akce „Koně pro Kapku naděje“ pomáhala po třetí dětem ve Středočeském kraji

Již potřetí jsme mohli díky výtěžku akce „Koně pro Kapku naděje“ s podporou Středočeského kraje pomáhat nemocným dětem v regionálních nemocnicích ve středních Čechách.

Tento rok jsme díky výtěžku mohli zakoupit celkem tři infuzní pumpy a odsávačku hlenů na Dětské a novorozenecké oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Infuzní pumpy slouží k podávání různých léčiv, krve nebo i výživy. Nové pumpy navíc pomohou lékařům tyto léčiva dávkovat velmi přesně. Celková hodnota daru dosáhla téměř 100.000 Kč a částkou 50.000 Kč se na ní podílel Středočeský kraj.

„Na dětském lůžkovém oddělení je využíván téměř denně, především u pacientů na jednotce intenzivní péče. Umožňuje nám přesné a bezpečné dávkování všech podávaných léků. Od organizace Kapka naděje jsme získali tři tyto přístroje, které nám pomohou v zajištění péče o všechny dětské pacienty, včetně těch nejmenších. Jsme za to velmi rádi." říká Jaroslava Chrtková, primářka dětského oddělení Klaudiánovy nemocnice.

Slavnostní předání, které proběhlo dne 1. 3. 2017 na Dětském a novorozeneckém oddělení Klaudiánovy nemocnice se zúčastnila zakladatelka a prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje paní Vendula Pizingerová spolu s hejtmankou Středočeského kraje paní Jaroslavou Pokornou Jermanovou.

„Jsem velice ráda, že jsme mohli jako Středočeský kraj podpořit úsilí Nadačního fondu Kapka naděje ke zlepšení zdravotní péče v našem regionu. Zlepšování zdravotní péče pro naše děti je jednou z našich priorit a budeme vždy vítat a podporovat úsilí neziskových organizací jako je již zmíněná Kapka naděje.“ sdělila paní Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje.

„Účastníci a všichni ti, kteří projekt Koně pro Kapku naděje reprezentují jsou pyšní na spolupráci s NF Kapka naděje. Každoročně je nám všem velikou odměnou výše výtěžku a také vzrůstající obliba akce. Spolupráce s nadačním fondem si opravdu vážíme a zároveň je pro nás velmi motivující. Činnost NF Kapka naděje je zkrátka obdivuhodná, jejich práce a výsledky jsou jedním slovem úžasné.“ říká Pavlína Vacátková, pořadatelka akce, a zároveň zve širokou veřejnost na další, již 5. ročník, ročník Koní pro Kapku naděje, který se uskuteční v areálu parku psychiatrické nemocnice Bohnice a to 22. 7. 2017.

Kapka naděje pomáhá středočeským nemocnicím teprve poměrně krátkou dobu, i přes to podpořila dvě středočeské nemocnice částkou již téměř 1,3 milionu korun. Dlouhodobě poté podporujeme všechny pražské spádové nemocnice pro dětské pacienty ze Středočeského kraje. 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa