Kapka Naděje

285.876,- pro Kapku naděje

IN LINE bruslení v Opavě zaznamenalo velký úspěch Nadační fond Kapka naděje ve spolupráci se Sportovním klubem Slezské university v Opavě uspořádal 15.9.2007 DEN S KAPKOU NADĚJE v OPAVĚ. Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti a přinesla na projekty Kapky naděje 285.876,-Kč. Lidé v ulicích Opavy věnovali do pokladniček našeho nadačního fondu  30.876,-Kč, 255.000,- pak věnovali zástupci místních firem a společností. Večerního IN LINE S KAPKOU NADĚJE se zúčastnilo přes 800 sportovců všech věkových skupin a za osobní účasti Venduly Svobodové bruslilo 13-ti kilometrovou trasou. Kapka naděje děkuje těmto partnerům : TOI TOI, sanitární systémy, rádio IMPULS a SIDOVSKY Management. Zvláštní poděkování patří Slezské universitě v Opavě a jejímu sportovnímu klubu.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa