Kapka Naděje

12 let molekulárně genetických vyšetření v léčbě dětí s leukémiemi

Tisková konference nadačního fondu Kapka naděje se konala 16. 10. 2013 od 14,00 v Laboratorním centru Kliniky dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN v Motole – přesněji v budově Nové dětské onkologie. Tisková konference byla pořádána k 12. výročí molekulárně genetických vyšetření v léčbě dětí s leukémiemi. Událost byla moderována Liborem Boučkem a samozřejmá byla i přítomnost zakladatelky fondu Venduly Svobodové.
Kapka naděje je hrdým sponzorem moderní diagnostiky a výzkumu v Laboratorním centru Kliniky dětské hematologie a onkologie od podzimu roku 2001, kdy tato metoda byla použita v České Republice poprvé. Jenom v tomto roce fond pomocí projektu O KAPKU LEPŠÍ daroval na toto pracoviště 862 000,- Kč. 12 let molekulárně genetických vyšetření v léčbě dětí s leukémiemi přispívají k tomu, že jsme schopni trvale vyléčit téměř 90% všech dětských pacientů trpících nejčastějším typem dětské akutní leukémie. Toto vyšetření slouží ke sledování hladin zbytkové nemoci a určení rizika po vzniku život ohrožujících virových infekcí hrozících po transplantaci kostní dřeně. Při odhalení těchto infekcí, umožňuje okamžité nasazení potřebných léků, a tím otevírá další krok k úspěšné léčbě. Od roku 2007 se toto vyšetření nevyužívá pouze u transplantovaných pacientů, ale u všech dětí léčených pro nejčastější typy akutní leukémie.

Nejvíce jsou nápomocné metody SNP (Single Nucleotide Polymorphism) array a sekvenování nové generace (Next Generation Sequencing), díky nimž máme unikátní možnost sledovat genetické změny způsobující nádorové bujení, ale i individuální vlastnost genomu (veškerá genetická informace uložená v DNA) každého pacienta. Uplatní se také ve virové diagnostice a sledování zbytkové nemoci.


Děkujeme, že s námi pomáháte a děláte dny o kapku lepší.

NF Kapka naděje

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa